Hanna Neidenmark
CEO Lendo AB

Vi upplevde utbildningen inspirerande och lärorik då vi fick reflektera över beteende och agerande utifrån såväl teori och praktik. Övningarna hjälpte oss att reflektera över såväl vårt eget som gruppens agerande och samarbete. Dessa dagar bjöd på viktiga och intressanta diskussioner som vi tar med oss vidare i vårt dagliga arbete.