What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Föreläsningar med fokus på samarbete & teamutveckling

Alla våra föreläsningar är som standard 1 timme långa, med utrymme för frågor och diskussioner, men går också att anpassa i längd och omfattning för att passa in i schemat för din utbildningsdag, konferens eller teambuildingdag.

Samtliga föreläsningar kan hållas på svenska och engelska och de flesta även på tyska eller finska.

Frågor & svar föreläsningar