Vad är CRM?

Crew Resource Management skapades av NASA som en reaktion på en serie onödiga och katastrofala haverier. CRM är ett lagstadgat krav inom flygbranschen sedan 1990-talet, men samma principer och metodik kan med fördel appliceras i alla typer av organisationer där man vill uppnå effektiv kommunikation och bygga en kultur som minimerar konsekvensen av mänskliga misstag.

Alla kan ha en dålig dag

Oavsett hur duktiga vi är på vårt yrke gör vi fel ibland. Det bästa skyddet vi har är varandra. Vi kan upptäcka varandras misstag och hantera dem innan de får någon konsekvens i verksamheten. Detta synsätt har varit en stor del i att förbättra flygsäkerheten sen 1980-talet närman såg att flera haverier orsakades av misstag som gjordes av i vanliga fall duktiga piloter som helt enkelt hade en dålig dag.

Misstagen hade ofta upptäckts av någon lägre ned i rang, men besättningarna klarade ändå inte av att avvärja misstaget, utan fastnade i kontraproduktiva beteenden och revirtänkande. Ombord på ett flygplankan följderna av ett misstag bli katastrofala.

Bättre självinsikt, färre konflikter och misstag

Crew Resource Management, CRM, ser alla i teamet som en resurs och del i att säkra ett framgångsrikt genomförande av en flygning, ett arbetspass eller ett projekt. CRM går ut på att träna bort beteenden som inte gynnar gruppen eller dess uppgift.

En grupp som tränar på CRM kommer att uppleva färre konflikter och arbeta mer effektivt tillsammans, bland annat genom att deltagarna får en bättre förståelse för sin egen och andras felbarhet. Med CRM kan misstag kan upptäckas och rättas till innan de får effekt i verksamheten. Därmed kan vi undvika allt från olyckor och ohälsa till skador på egendom, ekonomiska kostnader och varumärkes- eller förtroendekriser.

Förbättrat arbetsklimat och bättre resultat

CRM-träning minskar inte bara risken för kostsamma misstag, utan har också visat sig skapa ett bra arbetsklimat där bra idéer får utrymme oavsett om förslagen kommer från individer med svagare socialstatus. En del av utbildningen handlar om ledarskapet och förmågan att få fram idéer från de individer som tar mindre plats i gruppen. Därmed kan vi förverkliga gruppen fulla potential.

CRM-träning för flygbranschen och andra branscher

När flygplansbesättningar tränas i CRM är utbildningen alltid 2 dagar eller mer. Innehållet är till stor del interaktivt och låter deltagaren vara aktiv. För bästa effekt bör gruppen därför varken vara för liten eller för stor. En gruppstorlek på 5–20 personer är lagom.

När vi genomför CRM-utbildning för organisationer utanför flygbranschen kan vi anpassa omfattningen, men också dela upp tiden på till exempel två heldagar eller fyra halvdagar. Det ger ännu högre inlärningseffekt.

I slutet av kursen brukar deltagarna vara hänförda och funderar ofta över hur det kommer sig att ingen i deras bransch har pratat om, eller tränat på, detta tidigare.

Förbättra samarbetet och minska antalet misstag

Boka ett telefon- eller videomöte innan du bokar en utbildning, eller skicka din förfrågan direkt till booking@collaborate.se.

Kontakta / boka här